Vernieuwde Energielabel

Nieuw energielabel verplicht per 1 januari 2015

Elke woning die per 1 januari 2015 te koop of te huur wordt aangeboden of nieuw wordt opgeleverd heeft verplicht een nieuw energielabel nodig. Energielabel-checker. Dit vereenvoudigde label wordt vastgesteld op basis van een tiental woningkenmerken die een labelletter opleveren (A t/m G). Daarnaast komt er een uitgebreide energie-index die geschikt is voor het woningwaarderingsstelsel (WWS) en mogelijk in de toekomst voor groene hypotheken. Het oude energielabel dat in 2008 werd ingesteld komt met deze twee varianten te vervallen.

Voorlopig energielabel

Alle woningen in Nederland zijn inmiddels voorzien van een voorlopig energielabel. Dit betreft een indicatie op basis van type woning en bouwjaar. Deze gegevens zijn te raadplegen op www.energielabelatlas.nl. Begin 2015 ontvangen alle woningeigenaren die nog geen definitief energielabel hebben hun voorlopig label toegestuurd. http://www.energielabelvoorwoningen.nl/ (vanaf 1 januari online)

Online bevestigen

Het voorlopige energielabel moet online worden bevestigd of aangepast door de woningeigenaar. Bij sommige onderdelen is bewijsmateriaal nodig, zoals facturen van isolerende maatregelen of een foto van de cv-ketel. Deze gegevens moeten worden gecontroleerd door een erkende deskundige. Thermo-Advies kan dit eenvoudig voor u verzorgen. Contactformulier. Na akkoord is het definitieve energielabel 10 jaar geldig.

Werkwijze:

1. Inloggen met DigiD
2. Gegevens controleren en eventueel aanpassen
3. Bewijsmateriaal toevoegen
4. Controle door Thermo-Advies
5. Gegevens digitaal versturen

Kosten

Thermo-Advies rekent graag voor u uit wat de kosten zijn van het bevestigen van het energielabel en controle van de gegevens door Thermo-Advies.

Boetes

De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Als de woningeigenaar geen definitief energielabel kan overhandigen, riskeert hij een boete die kan oplopen tot 400 euro.


Energie-index

Het nieuwe vereenvoudigde energielabel is niet bruikbaar voor het bepalen van huurpunten in het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hiervoor is een uitgebreidere energie-index nodig die het energieprestatiecertificaat vervangt. De aanvraagprocedure is gelijk aan die van voor 1 januari 2015. Thermo-Advies komt langs en inventariseert circa 150 kenmerken van de woning en berekent hiermee het energie-indexgetal. Bij registratie in de database van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ontvangt de verhuurder tevens gratis een definitief energielabel. De oude energielabels die zijn afgegeven voor 1 januari 2015 zijn nog steeds geldig. Na 10 jaar moet een vervangend energielabel worden aangevraagd.

Bepalen huurpunten vanaf 1 januari 2015:

– Met een energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar bepaalt de labelklasse (letter) welke huurpunten mogen worden doorberekend in de maximale huur.
– Als er voor 2015 geen energielabel is geregistreerd, dan worden de huurpunten berekend met behulp van de nieuwe energie-index .
– Is er geen energielabel én geen energie-index, dan worden de huurpunten afgeleid van het bouwjaar van de woning.

De verhuurder kan eenvoudig het vernieuwde energielabel online aanvragen. <interne link naar Werkwijze> Het vernieuwde energielabel is ook zichtbaar voor huurders op www.zoekuwenergielabel.nl <externe link naar website>.

Kosten

Neem contact op met Thermo-Advies voor de kosten van het berekenen van de energie-index. Ook is het mogelijk advies te krijgen over maatregelen om een hoger label te behalen.


*Uitzonderingen

Niet alle gebouwen hebben een energielabel nodig, zoals:

– beschermde monumenten
– alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak van minder dan 50 meter
– gebouwen die geen energie nodig hebben voor het regelen van het binnenklimaat
– gebouwen die bestemd zijn voor agrarische doeleinden of het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van goederen en materialen
– gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten
– gebouwen die hooguit 2 jaar worden gebruikt
– gebouwen die bestemd zijn voor bewoning, maar die minder dan 4 maanden per jaar worden gebruikt en een verwacht energieverbruik hebben van minder dan 25% bij permanente bewoning.

Thermo Advies
Kielakker 47
7971 AE Havelte
T 06 - 280 93 123
E info@thermo-advies.nl
Vormgeving : Dith-Design
Website : Alstro.nl